3 RNDS N.F.T

8 BSS

Max L Hold

7 “TCF 7’s”

THEN:

10 Press 95/75

20 OH Walking Lunge 95/75

30 Alt V- Up

10 Push Press 115/85

20 OHS 115/85

30 V- Up

10 Push Jerk 135/95

20 Front Squat 135/95

30 Tuck Up